PRAHA – PRÁVNICKÁ FAKULTA

Neoklasicistní monumentální stavba byla dokončena podle plánů Jana Kotěry roku 1931 architektem Ladislavem Machoněm. Na projektu nové budovy fakulty začal průkopník české moderní architektury profesor Jan Kotěra pracovat roku 1907. Od původního návrhu v duchu pozdní secese projekt prošel několika proměnami k dnešní neoklasicistní podobě s výrazným průčelím s pětiosým portikem a trojúhelníkovým štítem s rizality. Budova na Dvořákově nábřeží je postavena na lichoběžníkovém půdorysu a má pět nadzemních a dvě podzemní patra. Jejím centrálním prostorem je velkorysá hala (nazývaná „bazén“) zastřešená mléčným sklem a ve spodní části obložená žulovými deskami. Po stranách z ní vycházejí dvě symetrická monumentální schodiště na galerie v patrech, které jsou směrem do dvorany výrazně rámované pilíři. Stavba je konstruována z cihel se stropy a krovem ze železobetonu. Největší místností je přednáškový sál č. 100 Collegium Maximum, který byl původně zamýšlen jako sál pro univerzitní promoce.

Budova byla realizována až po Kotěrově smrti (1924) v letech 1926–1931 pod vedením architekta Ladislava Machoně, který Kotěrův projekt převzal a dopracoval. Jeho dílem je šatna ve vstupní části budovy (v současné době zakrytá skleněnou příčkou), definitivní podoba dvorany a interiérové vybavení. V období Protektorátu budova sloužila jako velitelství SS. Stavebně byla upravována v letech 1938, 1954 a 1968–1970. V roce 1996 došlo k větší rekonstrukci fakultní knihovny a v letech 2004–2007 byly adaptovány půdní prostory, kde vznikla mj. výuková soudní síň. V roce 2018 byla zprovozněna replika historického páternosteru.

Navštívit budete moci hlavní dvoranu a schodiště, učebny č. 300 (amfiteátr), č. 220 a přednáškový sál Collegium Maximum (č. 100), vedlejší schodiště s původní dlažbou, páternoster a šatnu v přízemí od Ladislava Machoně.

ZMĚNA: Vstup bude umožněn po skupinkách omezené kapacity, každých cca 30-40 min, formou komentované prohlídky Dr. Dominika Macka. Pro tuto příležitost nejsou vytvořeny rezervace, a proto bude vstup umožněn systémem „kdo dřív přijde, ten dřív mele“.

Jste ovšem zváni na promítání 3 krátkých autorských filmů o vybraných stavbách Jana Kotěry. Promítání proběhne v 16:40 v hlavním přednáškovém sále Collegium Maximum č. 100 před přednáškou profesora Jindřicha Vybírala Jan Kotěra – Nesmlouvavý hledač pravdy. Filmy vznikly k připomenutí 150. výročí narození Jana Kotěry ve spolupráci spolku Kruh a jednotlivých autorů Kateřiny Fojtíkové, Tomáše Luňáka a Grety Stocklasy.

Sraz: so 2. 10., 14:00–17:00, náměstí Curieových 7, P-1

Fotoreport