PRAHA – JAN KOTĚRA, NESMLOUVAVÝ HLEDAČ PRAVDY

Přednáška historika umění Jindřicha Vybírala o zakladateli české moderny Janu Kotěrovi v jedné z jeho posledních budov – Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Jindřich Vybíral, rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, se věnuje převážně historii architektury 19. a 1. poloviny 20. století.  Napsal např. rozsáhlou monografii o Leopoldu Bauerovi, který byl žákem a později nástupce Otto Wagnera na vídeňské Akademii. Rakouský architekt Otto Wagner byl spoluzakladatelem evropské moderní architektury. Jeho žákům, mezi které patřil také Jan Kotěra, je věnovaná další Vybíralova publikace Mladí mistři.

Sraz: so 2. 10., 17:00, Právnická fakulta, sál Collegium Maximum, náměstí Curieových 7, P-1

Fotoreport