Brno – Peter Christensen: Rouhání géniem v dějinách architektury (english friendly)

Přednáška proběhne pouze on-line prostřednictvím aplikace Zoom, link bude zveřejněn na webu FaVU a na FB události v den konání (odkaz na událost ve čtverci nad lokací WWW)

Přednáška se zabývá původem dějin architektury jako samostatného oboru v Německu v 19. století a rekonstruuje jejich spoléhání na způsoby atribuce odvozené z vysokého umění až po zmatení rolí dalších návrhářů, inženýrů, řemeslníků, stavitelů a uživatelů, často ve službě různých forem mocenského útlaku. Zatímco je přednáška zaměřená historicky, hledá také reflexi v současné praxi a slouží jako šablona pro čím dál rozsáhlejší diskurz o autorství v architektuře post-starchitektů. Úvodní slovo Ladislav Zikmund-Lender. Účast pouze v roušce nebo pokrývce nosu a úst. Přednáška je v anglickém jazyce bez tlumočení.

Pořádají Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, Fakulta archuitektury VUT v Brně, festival Den architektury a festival Mařena 2020.

Sraz: st. 7.10., 18.00, Fakulta architektury, Aula 310, Poříčí 5