BRNO LESNÁ – PANELOVÉ ZAHRADNÍ MĚSTO

Panelové sídliště, nebo zahradní město? Obojí v sobě spojuje unikátní urbanistická koncepce z 60. let, doporučená MK ČR k prohlášení za městskou památkovou zónu. Se znalcem historie i současnosti Lesné Martinem Malečkem a urbanistkou Natašou Zounkovou, dcerou vedoucího architekta Lesné Františka Zounka. (Možná též za účasti spoluautora sídliště arch. Viktora Rudiše.) K dispozici bude i publikace Lesná – 50 let sídliště. Po prohlídce pro zájemce následuje beseda v salónku restaurace areálu Obzor (možnost občerstvení i oběda).

SRAZ: so 4. 10., 10:00, konečná tramvaje Čertova rokle

o. s. Obzor Lesná

Fotoreport