BRNO – INTROSPEKCE

Úvodní symposium Introspekce nad aktuálními tématy tvorby nastupující generace brněnských architektů; součástí budou autorské prezentace a následná diskuse. Projekt předběžně mapuje nastupující generaci architektů v rámci středoevropského prostoru. Jako výchozí bod sledování je určeno město Brno, chápané jako svébytná provincie v geomorfologicky otevřeném koridoru Krakov–Ostrava–Brno–Vídeň–Bratislava–Budapešť. Introspekce hledá přítomné tvůrčí motivace nastupující generace brněnských architektů a jejich potenciál překračující hranice provinčního města. Nedílnou součástí mapování zdejší scény bude její konfrontace s architekty mimobrněnskými, kteří mohou mít k městu určitý vztah (narodili se v něm, vyrostli tu nebo zde studovali či pracovali).

SRAZ: so 4. 10., 19:00, Kavárna Praha, nádvoří Pražákova paláce, Moravská galerie v Brně, Husova 18

4AM

Fotoreport