ZVOLEN – PARK AKO OBRÁZOK

Zvolenské parkové námestie podľa obrazových dokumentov v interpretácii autorky prieskumnej štúdie a muzeologičky Zory Myslivcovej-Lehockej. Vývoj charakteristického znaku Zvolena a verejných parkov na rozľahlom námestí budeme sledovať od polovice 19. storočia. K porovnávaniu poslúžia historické zobrazenia námestia na vybraných stanovištiach.

so 30.9. | 10:00 – 11:30 | Za katolíckym kostolom, pri kríži na námestí SNP, Zvolen

Partner podujatia: Mesto Zvolen

Fotoreport