ZVOLEN – Miestny architekt Karol Tisončík

Pri príležitosti 90. narodenín architekta Karola Tisončíka predstaví dcéra architekta Katarína Tisončíková spoločne s architektom Martinom Repickým jeho realizované stavby v meste. Komentovanú prehliadku k realizovaným stavbám, ako bytové domy na Hviezdoslavovej ulici, spoluautorský projekt Námestia Slobody (pôvodný názov Sídlisko II) v centre mesta a ďalších, doplní rozprávaním o živote a diele architekta aj s priblížením jeho výtvarnej a typografickej tvorby. Program doplní výstava organizovaná samotným architektom v priestoroch Starej radnice zakončená prezentáciou s diskusiou.

Partner: Mesto Zvolen

pi 30.9. | 16:00 | Námestie Slobody 2525 (Mestský úrad), Zvolen