ZRUČ NAD SÁZAVOU – KAM SMĚŘUJEŠ!?

Minulost, současnost, budoucnost (ideálního) města s architektkou Martinou Šaňkovou. Baťovo ideální průmyslové město na zelené louce, stavby a plány architektů Karfíka, Podzemného, Voženílka a Hrušky, současný stav města, nevyužitý potenciál domů a veřejných prostorů a nápady na řešení těchto míst.

SRAZ: ne 30. 9., 14:00, u kostela Povýšení sv. Kříže

Fotoreport