ZNOJMO – PŘEHLÍŽENÉ DOMY A PROSTORY

Znojmo je proslulé krásným historickým centrem a množstvím věhlasných budov, které tvoří „učebnici“ architektonických slohů dávných dob. Jejich lesk a sláva však zakrývá stavby z minulosti nedávné, ač jsou neméně kvalitní a cenné. Komentovanou prohlídku dvěma zajímavými urbanistickými celky města Znojma povede Monika Mažárová, jež se zabývá urbanismem a architekturou Znojma ve druhé polovině 20. století.

SRAZ: ne 4. 10., 10:00, Městské lázně Znojmo, nám. Svobody 2814/15