ZNOJMO – MINULOST A BUDOUCNOST STARÉ NEMOCNICE

Začátkem 20. stol. zažívalo Znojmo architektonický rozmach – město ležící na dopravní ose Rakouska-Uherska potřebovalo patřičně reprezentovat. Důraz byl kladen i na kvalitní občanskou vybavenost. Po areálu jedné z nich, budově znojemského špitálu, nás provede historik Jiří Kacetl spolu s Janem Kozdasem a Janem Horou.

SRAZ: so 1. 10., 14.00, Kostel sv. Alžběty, Vídeňská třída 6