Zlín, město v parcích a zahradách

O historii a proměně zeleně ve městě s historičkou umění Lucií Šmardovou. Procházka bude věnována proměně parků a zeleně v průběhu 20. století. „Zahradní tovární město“ postupně budováno baťovým závodem změnilo tvář města, zeleň se stala hlavním motivem v prostředí průmyslovém i obytném. Trasa začne v zámeckém parku a přes velké měřítko Gahurova prospektu ukáže také baťovské zahrady a pravidla, která ve čtvrtích platila.

Sraz: ne 4. 10., 14.30, Soudní 1

Fotoreport