ŽILINA – ŽILINA 2050

Diskusia o rozvoji mesta moderovaná hlavným architektom mesta Žilina, Rudolfom Chodelkom, o budúcej vízii pre mesto a o výstave prác študentov Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity.

V roku 1929 Jozef Peňáz svojím víťazstvom v urbanistickej súťaži na návrh Regulačného plánu mesta Žilina položil základ pre budúci urbanistický rozvoj mesta až do roku 2000 s cieľom vytvoriť modernú metropolu severného Slovenska. V súčasnosti takáto vízia chýba mnohým mestám. Ako by sa mala Žilina rozvíjať ďalej, napríklad do roku 2050? Kde sú priestorové rezervy mesta a ako by mohli vyzerať? Akú úlohu zohráva pri plánovaní udržateľnosť, zadefinovanie funkčného využitia či typológií? Mohla by Žilina viac ťažiť z riek, ktoré ňou pretekajú a aké nové verejné priestranstvá by mohli vzniknúť? Ambíciu nastaviť víziu rozvoja mesta Žilina deklarujú výsledky spolupráce Útvaru hlavného architekta a Fakulty architektúry a dizajnu STU. Účastníci budú môcť prediskutovať možné riešenia budúceho rozvoja Žiliny, rozvoja športu a rekreácie okolo Váhu, či využitie opustených území a brownfieldov.

pia 29.9. | 17:00 – 18:30 | PASÁ:Ž – platforma architektúry a mestského plánovania, Horný Val 67/24, Žilina

Spoluorganizuje: Útvar hlavného architekta mesta Žilina, https://uha.zilina.sk/

Fotoreport