ŽILINA – Výtvarné dielo

O význame výtvarného diela vo verejnom priestore, jeho prepojení s architektúrou a o pozostatkoch jeho dedičstva s výtvarníčkou a pedagogičkou Darinou Arce.  Do roku 1989 bolo považované výtvarné umenie v architektúre za samozrejmosť, či už ako nástroj cielenej kultúrnej politiky štátu, alebo estetickej kultivácie architektúry. Výtvarné diela boli skôr doplnkami budov, napríklad vo forme fasád alebo skulptúr vo vnútroblokoch sídlisk. Mnohokrát boli diela súčasťou samotnej projektovej dokumentácie budovy, zabudované do samotnej architektúry – i preto dnes často ich príbeh končí deštrukciou. Počas prechádzky priblíži Darina Arce potrebu nového dialógu o podpore umenia vo verejnom priestore.

pi 30.9. | 16:00 | Železničná stanica, Žilina (pri podchode pred vstupom)