ŽILINA – NOVÁ DOBA, NOVÝ SVET

S historikom Dušanom Mellnerom o zmenách mesta po vzniku Československej republiky v roku 1918.

Vznik republiky a následné zmeny podnietili hľadanie nového priestoru človeka modernej doby, ktoré sa pretavilo do zmien nielen v bývaní. Odlíšenie sa od štruktúr starej monarchie Rakúsko-Uhorska bolo pre ľudí dôležité. Stotožňovali sa s novou republikou a moderným životom nezaťaženým „starobou a vojnou“. Jedna z vtedajších myšlienok o ideáloch moderného človeka bola prezentovaná na svetovej výstave o bývaní v Štuttgarte v roku 1927. Ako tieto ideály vplývali na tvorbu nových koncepcií mesta?

po 2.10. | 16:00 – 17:00 | Hurbanova 220/11, Žilina (pred Novou Synagógou)