Žilina – Medzivojnová architektúra

Architektúru v Žiline a jej pamiatky z medzivojnového obdobia 1. ČSR zaraďujeme k pamiatkam európskeho významu. Ich poznanie a význam nás môžu obohatiť o spoznanie identity mesta. Spoznanie ich hodnoty je pre nás Žilinčanov dôležité. Môže  prispieť k záchrane stavieb, ktoré sú atakované developerskými snahami o ich modernizáciu. O tom, čo v meste vzniklo a ostalo, s architektom Dušanom Mellnerom.

Zraz: št 3.10., 17.00, Nová synagóga, J. M. Hurbana 220/11

Fotoreport