Žilina – Funkcionalistická architektúra – zrušeno

Funkcionalistická architektúra medzivojnového obdobia 1. ČSR v Žiline vytvorila moderné mesto, kde modernosť nebolo len synonymum. Vytvorila sa jedinečná identita, ktorá je dôležitou súčasťou obyvateľov Žiliny. Jednotlivé pamiatky mesta sa zaraďujú k pamiatkam európskeho významu. Ich poznaním môže spoločnosť prispieť k ich záchrane, ktorá je atakovaná developerskými snahami. O tom, čo v meste vzniklo a ostalo, na prednáške s architektom Dušanom Mellnerom.

Zraz: po 5.10., 16:30, ut 6.10., 15:30, Nová synagóga, J. M. Hurbana 220/11