Žilina – Funkcionalistická architektúra

Moderné mesto a jeho jedinečná medzivojnová identita s architektom Dušanom Mellnerom.

Funkcionalistická architektúra medzivojnového obdobia 1. ČSR v Žiline vytvorila moderné mesto, kde modernosť nebolo len synonymum. Vytvorila sa jedinečná identita, ktorá je dôležitou súčasťou Žiliny a ovplyvňuje aj jej obyvateľov. Jednotlivé pamiatky mesta sa zaraďujú k pamiatkam európskeho významu. Ich poznaním môže spoločnosť prispieť k ich záchrane, ktorá je atakovaná developerskými snahami. O tom, čo v meste vzniklo a ostalo…

Zraz: ut 5. 10., 17:00 h, Nová synagóga, J. M. Hurbana 220/11