ŽILINA – Bôrický park v minulosti a dnes

Po trasách a o histórii Parku Ľudovíta Štúra, ktorý získal ocenenie Park roka 2020, s mestskou krajinnou architektkou Annou Kyselovou. Spoločne s Útvarom hlavného architekta v Žiline priblíži  Anna Kyselová pôvodný plán parku z roku 1935 vypracovaný architektom Jozefom Kumpánom, ktorý je považovaný za najlepšieho záhradného architekta Československa. Popri vzniku, histórii a vývoji mestských parkov účastníci preskúmajú aj ich význam v sídelnej štruktúre mesta od minulosti až po súčasnosť.

st 5.10. | 16:00 | Park Ľudovíta Štúra, 010 01 Žilina