ŽIHLE – HOSPODÁŘSKÝ DVŮR KALEC

Čerstvě zrekonstruovanou kaplí sv. Markéty a zbytkem areálu hospodářského dvora od barokního architekta Jana Blažeje Santiniho–Aichela – zámečkem, stájemi a kovárnou – se správkyní dvora Janou Churavou.

Barokní hospodářské stavení sloužilo k užitku a zemědělským potřebám řádu cisterciáků již několik let a zásadní proměny se dočkalo, když opat Eugen Tyttl nechal zrušit starší ves a pozemky osadníků připojil ke dvoru. Návrh Santiniho z let 1710–1716 přišel s hlavní budovou s dvanácti pokoji mající podobu pětipatrového trojkřídlého zámečku, dolní část sloužila k ubytování a horní byla sýpkou pro skladovací účely, k ústřední budově přiléhají postranní hospodářská křídla se stodolami. Součástí stavby je kaple sv. Markéty a na fasádních stěnách jsou dvoje sluneční hodiny. 

Plaský mateřský klášter situovaný do západních Čech spravoval menší řeholní domy, ale i jednotlivá hospodářská centra, jako Hubenov nebo Kalec, místa, která v rámci festivalu Den architektury otevíráme veřejnosti. O významu a moci kláštera svědčí výrazná rozloha panství a dobré přírodní podmínky – oblast se stálým klimatem a úrodnou půdou vhodnou pro zemědělství a pěstování plodin.

ne 1. 10., 13:00 a 14:00, hospodářský dvůr Kalec

Fotoreport