ŽELIV – KLÁŠTERNÍ KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE

Za architekturou kostela Narození Panny Marie v Želivi, který z původní středověké podoby do barokní přestavěl architekt Jan Blažej Santini-Aichel. Návštěvníci budou seznámeni se vznikem klášterního komplexu založeného benediktiny, který vzkvétal až do příchodu husitů. Po obnově prakticky celý konvent shořel, až na kněžiště a sakristii, jeho rekonstrukce se ujal Santini. Na původních gotických vrstvách nechal opravit klenby hlavní lodě a později i vedlejší s emporami, zachoval půdorysné řešení a obnovil průčelí chrámu s dvouvěžím. Kromě velkých zásahů a dokončovacích prací se architekt promítl i do dvoupatrového interiéru, ten je jednoduchý, členěný buď štukovými vzorci, nebo gotismy v podobě kroužených žeber. Kostel má dvoje varhany a podle Santiniho plánů jsou i chórové lavice.

Nejedná se o odbornou prohlídku, je určena pro ty, kteří mají touhu se seznámit s barokem a jeho tajemstvími i s odkazem J. B. Santiniho-Aichla.

Předpokládaná doba trvání jedné prohlídky je 90 minut.

Omezená kapacita 25 osob, rezervace přes portál GoOut.

so 30. 9. | 9:00 a 17:00
ne 1. 10. | 13:30 a 15:15
Klášter Želiv