ŽATEC – PĚŠKOBUS Č. 6: VILY

Procházka s výkladem o vzniku a historii obytných a administrativních vil vedená historičkou umění Monika Klímová a architektkou Eva Sladká a křest nové brožury o nejzajímavějších žateckých vilách.

Honosné městské vily vznikaly v Žatci hojně především díky chmelařské expanzi na přelomu 19. a 20. století. Měly reprezentovat své majitele – obchodníky s chmelem, továrníky, právníky, stavitele či lékaře. Majitele domů, autory dohledaných historických plánů a společenský kontext vilové architektury nastíní autorky nově vzniklé brožury o stavebním dědictví města, které v běžných turistických průvodcích nenajdete.

so 30. 9. | 14:00 | před Křížovou vilou, Zeyerova