Česká Lípa – Základní škola Sever

Architekti Zdeněk Zavřel a Dalibor Vokáč jsou autory objektu základní školy na sídlišti Sever, které svou urbanistickou kvalitou naprosto převyšuje ostatní lokality České Lípy, a vzhledem k době výstavby mezi lety 1973 až 1984 se stává jakýmsi ostrůvkem svobody v jinak komunistické baště. Organizuje neformální skupina Proluka při Vlastivědném spolku Českolipska.

Sraz: so 5. 10., 10.00, Školní 2520