Zábřeh – Město na suchu / lesk a bída průmyslového města

Akce musela být změněna. Na místo diskuze proběhla přednáška.  

Architekt Vít Janků představí světově unikátní konstrukci zábřežské haly Atlas v areálu bývalé Hedvy. Spisovatel a novinář Miroslav Kobza objasní architektonické proměny a překotný růst dělnické kolonie Rudolfov.
Architekt Ondřej Pchálek v přednášce „Řeč domů“ představí hodnotné historické fasády, jež se ale z velké části do dnešních dnů nezachovaly. Po přednáškách bude následovat společná diskuse s diváky. 

Přijďte se účastnit diskuse o současných klimatických výzvách s nimiž se naše města potýkají. Jakou roli v tomto hraje architektura a urbanismus? Do jaké míry můžeme napravit chyby minulosti? Účastní se zástupci municipalit i odborníci na danou problematiku.

Sraz: út 6. 10., 18.00, Kino Retro

Fotoreport