PLZEŇ – VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA / PAVLOVŮV PAVILON / VYŠŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ŠKOLA

Prohlídka moderní budovy někdejší Vyšší hospodářské školy, kterou v roce 1920 vyprojektoval architekt Hanuš Zápal. Po druhé světové válce byla stavba adaptována pro potřeby Lékařské fakulty UK a v současnosti zde začíná působit Vyšší odborná škola Plzeň.

so 30. 9. | 16:00 | Alej Svobody 31