VRATISLAVICE NAD NISOU – KNIHOVNA IGI

S architektem Jiřím Janďourkem po nové městské knihovně od studia atakarchitekti, která uzavřela jádro města. Spojení původního objektu bývalé fary s moderní přístavbou dalo vzniknout jedinečnému prostoru, jehož kvalit si cení laická i odborná veřejnost. V minulosti římskokatolická fara sloužila jako sirotčinec, školka a naposledy jako učiliště. Stávající objem budovy ovšem nemohl pojmout veškerou plánovanou náplň, proto se přistoupilo k moderní přístavbě, díky které se mohlo redefinovat zadání a rozšířit ho o komunitní centrum.

Stavba byla mezinárodní porotou nominována na Českou cenu za architekturu 2022 pořádanou Českou komorou architektů. 

Předpokládaná doba trvání akce 30 min.

út 4. 10. | 16:00 | Nad Školou 342, Vratislavice nad Nisou

GPS: 50.744182, 15.093093