VRANOV NAD DYJÍ – OBNOVA A KONVERZE STRÁŽNÍ VĚŽE ZÁMKU

Do původní strážní věže s architektem rekonstrukce Miloslavem Hanzlem. Předsunutá věž patří k posledním dochovaným gotickým částem hradu, od té doby prošla stylovými i konstrukčními změnami, než začala chátrat. Vzácnou a opomíjenou stavbu se podařilo díky korektivní a konzervační metodě komplexně obnovit, a to s využitím historické technologie a řemeslných postupů. Došlo k průzkumu stěn a interiéru, bylo vráceno vnější vřetenové schodiště, zpevněny nosné části a památkovému objektu byla prodloužena životnost s důrazem na zachováním historických prvků a konstrukcí.

Stavba byla mezinárodní porotou nominována na Českou cenu za architekturu 2020 pořádanou Českou komorou architektů.

Omezená kapacita 20 osob. Rezervace na GoOut.

po 2. 10. | 13:00 | před bránou zámku Vranov nad Dyjí

Fotoreport