VIMPERK – URBANISTICKÝ VÝVOJ VIMPERKA

Historický i urbanistický vývoj Vimperka probíhal po dlouhá staletí a jeho změny byly podmíněny historickými událostmi provázejícími dějiny města. Budete mít možnost poznat proměny historického sídla od předlokačního sídliště, přes tržní osadu k opevněnému městu, proměnu zámeckého okrsku během třicetileté války, počátky rozvoje industriální výroby na vznikajícím předměstí až po proměnu města v průmyslové centrum Šumavy. Provází historik umění Ladislav Čepička.

SRAZ: so 3. 10., 14:00, začátek Zahradní ulice nad náměstím Svobody

Fotoreport