VIMPERK – OD PODDANSKÉHO MĚSTEČKA K PRŮMYSLOVÉ AGLOMERACI

Historik Ladislav Čepička pohovoří o architektonickém a urbanistickém vývoji města. Přednáška přiblíží proměnu pozdně feudálního poddanského města Vimperka ve významnou šumavskou průmyslovou aglomeraci, zahrnující nejen sklářský, textilní, nábytkářský, dřevozpracující, strojírenský, knižní, ale i potravinářský a elektrotechnický průmysl, a to vše v období posledních 200 let. Zároveň také připomene proměnu malého prvorepublikového posádkového města ve vojenskou pevnost socialistické Československé lidové armády a Varšavské smlouvy.

Předpokládaná doba trvání akce 1 hodina.

Sraz: so 1. 10. | 18:00 | Kafé Mráz, Pražská 206

Fotoreport