VIMPERK – HASELBURG A MĚSTSKÉ OPEVNĚNÍ VIMPERKA Z 15. STOLETÍ

Hrad a město Vimperk bylo v 15. století propojeno v jeden celek rozsáhlým městským opevněním. Navíc byl nejohroženější přístup k hradu chráněn předsunutou baštou Haselburgem. Jedním z našich nejzajímavějších souborů dochovaného opevnění 15. století provede odborník na fortifikační architekturu historik Vladislav Razím.

SRAZ: so 3. 10., 11:00, III. nádvoří – před branou do Horního zámku

Fotoreport