VIMPERK – ARCHITEKTI A STAVITELÉ MĚSTA

Historik Ladislav Čepička představí slavné architekty i méně známé stavitele, kteří vtiskli městu jeho současný ráz jako například Leopolda Bauera, Victora Schwerdtnera či Rudolfa Stockara. Tyto osobnosti v posledních dvou stoletích formovaly architektonickou a urbanistickou tvář města během jeho proměny z provinčního městečka ve významnou průmyslovou aglomeraci Šumavy. Mimo Leopolda Bauera přiblížíme dílo jednoho z protagonistů pozdního historismu, německého architekta Victora Schwerdtnera, k jehož žákům patřil například i architekt Jan Kotěra, a zmíněny budou další vimperské realizace architekta Rudolfa Stockara ad.

Předpokládaná doba trvání akce 1 hodina.

so 30. 9. | 18:00 | Kavárna Ve Skále, Pivovarská 61

Organizátorem této akce je Prostor města, z.s.