VESELÍ NAD LUŽNICÍ – VEŘEJNÝ PROSTOR VE MĚSTĚ (WORKSHOP)

Diskuse a workshop o architektuře na téma veřejného prostoru ve Veselí nad Lužnicí. Do diskuse bude přizvána veřejnost, zástupci vedení města Veselí nad Lužnicí a architekti, kteří představí koncepční návrhy na řešení vybraných veřejných prostorů. Diskusi uvede architekt Bohuslav Šenkýř. Hlavním tématem bude řešení veřejného prostoru a parku před kulturním domem.

SRAZ: so 30. 9., 14.00–17.00, před kulturním domem