VESELÍ NAD LUŽNICÍ – KULTURNÍ DŮM: PROMĚNY

Proměny kulturního domu od prvotního architektonického návrhu Karla Pragera po současnost se studentkou architektury Justýnou Kaislerovou. Součástí programu bude prohlídka kulturního domu, včetně běžně nepřístupných prostor, a výstava materiálů z jeho historie. Původní budovu kdysi největšího kulturního domu v táborském okrese navrhl Prager v 70. letech, v období rozmachu měst a obcí. Kdysi reprezentativní stavba byla před nedávnou dobou zateplena a ztratila původní ráz, i přesto lze najít prvky, které odkazují k Pragerovi, například tvar oken a použití kabřinců ve veřejném prostoru.

so 30. 9. | 14:00 | přední terasa kulturního domu, Třída Čs. armády 560

Spolek přátel kultury Veselských pískoven z. s.

Fotoreport