VEŘEJNÝ PROSTOR V PLZNI, JEHO VÝVOJ I SOUČASNOST

Procházka povede po známých místech, kudy denně proudí tisíce návštěvníků, i po místech, jež jsou opuštěná, ač jsou v centru města (sadový okruh, nábřeží, U Zvonu, Mlýnská strouha, Rychtářka, bývalé výstaviště a Avalon). Řada odborníků poskytne fakta o historii a plánovaném rozvoji města. Vycházka by ale měla být zejména čerstvým pohledem na Plzeň – které prostory fungují dobře, které hůře, a proč tomu tak je. Předtím jsou plánovány tematické hry pro děti i dospělé.

SRAZ: 2. 10., 16:00, Kopeckého sady 2, před Západočeským muzeem
POŘÁDÁ: platforma Škoda Plzně
www.skodaplzne.cz