VELKÉ PAVLOVICE – ADAPTACE SÝPKY NA HOTEL LOTRINSKÝ

Jak lze adaptovat monumentální barokní sýpku představí architekt Zdeněk Eichler z ateliéru EA architekti. Původní stavba byla postavena na konci 18. století za vlády císaře Josefa II., kdy patřila k místnímu velkostatku. Sloužila ke shromažďování zásob obilí pro léta neúrody. V pozdějších letech se pro stavbu tohoto měřítka hledalo využití jen obtížně. Její chátrání urychlil požár na konci minulého století. Ze sýpky se nakonec stal hotel s restaurací a konferenčními sály. Samostatná budova technického zázemí je zapuštěna do terénu a na její svažité střeše dozrávají velkopavlovické meruňky.

ne 2. 10. | 16:00 | před vstupem do budovy, Dlouhá 1177/69, Velké Pavlovice

GPS: 48.8984350N, 16.8170606E

Fotoreport