VELKÉ LOSINY – KOSTELÍKY Z RŮZNÝCH ÚHLŮ POHLEDŮ

Jaké mají kostely konstrukce a půdní prostory? Památky z počátku 17. století zevnitř i z venku pohledem historičky umění Kristiny Lipenské a odbornice přes památkovou péči Evy Pulkrtové. Od exteriéru až do interiéru roubených pozdně renesančních kostelíků v Maršíkově a Žárové z počátku 17. století. Exkurzi zahájí prohlídka farního kostela sv. Jana Křtitele ve Velkých Losinách, jehož nedílnou součástí je barokní hrobka rodu Žerotínů, a dřevěné konstrukce kostelní věže. Auty se přesuneme k maršíkovskému kostelu sv. Michaela a na závěr bude následovat prohlídka kostela sv. Martina v Žárové. Součástí prohlídek bude i krátké pěvecké pohlazení Kláry Čechové.

Trasa mezi kostely je do 5 km, a proto se budeme přesouvat auty. Přihlášeným zájemcům bez auta, nabízíme možnost svezení.

Omezená kapacita 40, rezervace na e-mailu: DAvlosiny@gmail.com, a to nejpozději do soboty 30. 9. 2023.

ne 1. 10. | 14:00 | u kostela sv. Jana Křtitele, Osvobození 56

Organizátorem této akce je vÚžasu z.ú. Velké Losiny

Fotoreport