VARNSDORF – VIZE PRO MAŠÍŇÁK

Možnosti a potenciály revitalizace a rozvoje rekreačního území kolem Varnsdorfského rybníku („Mašíňák“, „Rio“) s městským architektem Janem Hroudou. Během procházky po pláži, hrázi, lese, mokřadu i louce bude představena možnost využití jednotlivých míst a jejich následná proměna, která čerpá z příkladů odjinud. Nebude vynechána historie a skryté památky z období tzv. Kaiserparku. Výstupy z procházky a společné diskuze by měly sloužit také jako jeden z podkladů pro další plánování rozvoje území.

Předpokládaná doba trvání akce 1,5 hodiny.

ne 1. 10. | 15:00 | pláž u restaurace Koliba, ulice Okružní