Ústí nad Orlicí – Pozměněné Oustí

Jak se změnila architektura za posledních 20 let ve středu města se zaměstnanci Městského muzea. Komentovaná procházka středem města s porovnáváním nynějšího stavu s historií zachycenou na fotografiích. Procházka zahrne také několik drobných sakrálních objektů a jejich přemisťování v posledních 20 letech.

Sraz: čt 1. 10., 16.00, Hernychova vila, 17. listopadu 72