ÚSTÍ NAD LABEM – VYBUDOVALI JSME…! WIR HABEN GEBAUT…!

Franz Josef Arnold, ústecký meziválečný městský architekt německé národnosti, je podepsán pod celou řadou významných ústeckých staveb, jako jsou domy na Klíši, budova České spořitelny či již zbouraný pavilon porodnice ústecké nemocnice. Jeho život i tvorbu v kontextu města představí architekt Pavel Prouza.

Sraz: st 3. 10., 19.00, Veřejný sál Hraničář, Prokopa Diviše 1812/7