ÚSTÍ NAD LABEM – JEDEN DEN V GALERII EMILA FILLY A CENTRU MĚSTA

Kde začíná a končí veřejný prostor? Za návštěvou Galerie Emila Filly až k významným stavbám s kurátorem Janem Kiewegem. Ředitelka Eva Mráziková představí historii galerie a současný význam v kontextu centra.

Aktuální výstava představí tvorbu Veroniky Holcové, která osciluje na pomezí žité reality a fantazie. Dále budou moci návštěvníci zhlédnout video o historii budovy, v níž galerie sídlí, tzv. vaně. Procházka městem a zaměření se na dominantní stavby (Krajský úřad, Magistrát města a Dům kultury), které se promítly do podoby i společenského života Ústí nad Labem. Návštěva galerie s komentovanou prohlídkou města poukazuje na hranice veřejného prostoru a tematizuje výtvarné umění s přesahem k problematické ochraně poválečného umění.

Předpokládaná doba trvání 1,5 hod.

so 30. 9. |13:30 | Galerie Emila Filly Velká hradební 3118, (vchod z ulice Dlouhá)

Organizátorem této akce je Galerie Emila Filly.