ÚSTÍ NAD LABEM – HANS RICHTER: VILA HELLER

Hans Richter (1882–1971) byl jeden z nejvýznamnějších a nejradikálnějších zástupců meziválečné moderní architektury v Drážďanech. Pocházel z Království v Čechách a i ve své vlasti zanechal mimořádné stavby. Přesto zůstávají jeho tvorba i život na obou stranách hranice neznámé. Počátky jeho profesní kariéry jsou spojeny s Ústím nad Labem, kde mimo jiné navrhl právě unikátní vilu Heller.

Život a dílo Hanse Richtera, jakož i jedno z jeho nejpůsobivějších děl, dvoupodlažní vilu ústeckého obchodníka s kávou a majitele realit Franze Hellera, představí historik Martin Krsek. Vila stojí na vyvýšeném místě v příkré stráni. Hmotu stavby tvoří kubus, který je v přízemí hravě tvarovaný konkávními křivkami a v patře zpestřený pásovými a rohovými okny. Výrazným prvkem je silný přesah střechy a vysuté římsy.

Sraz: ne 3. 10., 15:00, Rooseveltova 1815/4

Fotoreport