ÚSTÍ NAD LABEM – DO KLÍŠE!

S průvodkyní Terezou Šťastnou, zástupkyní Centra dokumentace a digitalizace kulturního dědictví, po ústecké čtvrti Klíše. Procházka začíná mezi třemi etapami výstavby z první třetiny 20. století od městských architektů Franze Josefa Arnolda a Ernsta Kroba. Pokračuje do míst původní návsi, do parčíku před VŠ kolejemi, kde ještě v 50. letech 20. stol. stála společně s rybníkem kaplička sv. Floriána. Kolem nejstarší stále stojící stavby bývalé Klíše povede přes náměstí původně koncipované jako velkorysý centrální prostor ulicemi Střížovická a Gočárova až k úpatí Střížovického vrchu k rodinným vilám. Ty vznikly v roce 1920 jako první developerské projekty. Následuje zastavení u skvostů funkcionalismu od architekta Erwina Katony, u nejstarší vilové zástavby z let 1910, pokračuje kolem základní školy od architekta Josefa Gočára a zakončená je v prostorách kampusu UJEP, který se zrodil z areálu bývalé nemocnice.

Omezená kapacita 15 osob, rezervace na GoOut.cz. Předpokládaná doba trvání akce 1,5 až 2 hodiny.

Sraz: so 1. 10. | 14:00 | FF UJEP, Pasteurova 13, 40001