ÚSTÍ NAD LABEM – ARCHITEKTURA A URBANISMUS VČERA DNES A ZÍTRA

Veřejná debata s architekty a umělci o historii, současnosti a budoucím možném směřování města.

Proměny tváře města v kontextu poválečné éry. Nakolik je v Ústí nad Labem aktuální téma urbanistické koncepce v dlouhodobém plánování rozvoje kraje? Do jaké míry je pro jeho rezidenty tato otázka aktuální? Jsou jednotlivá rozhodnutí o zásazích do struktury města nahlížena v kontextu městského celku a přímého vlivu na životní úroveň obyvatel, udržitelnost, soběstačnost a rozvoj regionu?

Odborníci z oblastí architektury, umění, urbanismu a veřejné správy se pokusí otevřít tato témata v dialogu s ústeckými obyvateli. Z rozličných úhlů nahlížení na podstatu současné situace potom budou hledat společný jazyk i směr k aktivnímu a transformativnímu uchopení vztahu já a moje město. 

so 1. 10. | 15:30 | Klíšská 1101

GPS: 50.6665875N, 14.0134278E