UHERSKÝ BROD – POHLEDEM ANALÝZY: VIZE PRO ÚZEMNÍ IDENTITU MĚSTA

Představení spolupráce města a studentů 2. ročníku Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně formou výstavy prací na zábradlí lávek Všezvěd a Všudybud. Následuje procházka s architektkou města Helenou Víškovou podél břehu řeky Olšavy na šest vytipovaných míst, která studenti ve svých projektech řešili. Jaká jsou úskalí povodí, územního plánu a památkové péče pro architekturu 21. století?

Úvodem bude v exteriéru města otevřena výstava prací studujících, které budou prezentovány v podélném sledu na zábradlí lávek Všezvěd a Všudybud. Jedná se o komunikační propojení Slováckého náměstí se sídlištěm Olšava. Tento počin vyřešil existenci bariér, jež je nutno překonat (železnice, státní silnice I/50 a tok řeky Olšavy), které alespoň nemotorizovanou cestou zpřístupňují sídliště a město. Lávky řeší napojení nejen centra, ale téměř celého území města na již zbudovanou cyklistickou stezku Uherský Brod – Nivnice a dále napojení do širokého regionu Slovácka s řadou cyklistických stezek vedoucích až k Baťovu kanálu.

Předpokládaná doba trvání akce 2 hodiny.

so 30. 9. | 10:00 | mezi lávkami Všezvěd a Všudybud

Organizátorem této akce je Město Uherský Brod.