UHERSKÉ HRADIŠTĚ – NEMOCNICE: VČERA, DNES A ZÍTRA

Historie, současnost a vize areálu uherskohradišťské nemocnice s historičkou Blankou Rašticovou a městským architektem Alešem Holým. Úvod prohlídky účastníky seznámí se vznikem zdravotní stanice v době 1. světové války a její přeměny v Zemskou nemocnici, která byla zřízena v roce 1923 a v následujícím roce zahájila provoz. Výklad se zaměří na vznik odborných oddělení a výstavbu jednotlivých pavilonů, mimo jiné funkcionalistického objektu někdejšího infekčního pavilonu přezdívaného „skleňák“. Následovat bude prohlídka současné podoby nemocnice, během níž budou nastíněny plány na její budoucí rozvoj. Po vzniku centralizovaných pavilonů se část areálu stává pro provoz nemocnice zbytným. Závěr proto bude věnován koncepci plánované nové obytné čtvrti, jejíž součástí bude centrální náměstí, bytové a rodinné domy i občanská vybavenost.

Předpokládaná doba trvání akce 1,5 hodiny.

st 4. 10. | 17:00 | J. E. Purkyně 1512

Organizátorem této akce je město Uherské Hradiště.