UHERSKÉ HRADIŠTĚ – GALERIE SLOVÁCKÉHO MUZEA: TŘI STALETÍ BAROKNÍ KRÁSKY

Budova bývalé barokní zbrojnice v kontextu dějin i současné galerijní činnosti s historičkou umění Miladou Frolcovou. V letošním roce uplyne 300 let od vzniku této stavby, která byla dokončena v roce 1723 podle projektových návrhů Leandra Anquisoly a Jakoba Albla. Budova v průběhu let sloužila také jako lazaret, poštovní úřad či sirotčinec. V roce 1962 se stala galerií a dosud je jednou z nejvýznamnějších sbírkotvorných institucí na poli výtvarného umění Zlínského kraje. V rámci komentované prohlídky se zaměřením na typické barokní prvky tohoto objektu se návštěvníci podívají do exteriéru i interiéru.

Předpokládaná doba trvání akce 1,5 hodiny.

so 30. 9. | 15:00 | Otakarova 103

Organizátorem této akce je Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.

Fotoreport