TURNOV – PO STOPÁCH ARCHITEKTA KRÝŠE

Obřadní a církevní stavby architekta Vladimíra Krýše s historičkou Petrou Šternovou. Nejpočetnější skupinu v Krýšových realizacích zaujímají obytné stavby, převážně rodinné domy a vily v Turnově a jeho blízkém okolí. Cílem komentované prohlídky však budou Krýšovy obřadní a církevní stavby. Konkrétně novostavba turnovského sboru Církve československé, která byla koncipována jako přístavba k již stojícímu původně obytnému domu čp. 665. K položení základního kamene došlo 26. září 1937 a k jeho slavnostnímu otevření 2. července 1939. Kýlová střecha lamelové konstrukce se propisuje do interiéru, ve kterém najdeme unikátní vybavení od tehdejších profesorů železnobrodské sklářské školy.

Další zastávkou bude márnice s obřadní síní na hřbitově u kostela Narození Panny Marie. Ta byla dokončena v roce 1938. Charakterizuje ji, stejně jako u většiny Krýšových obřadních staveb, motiv lomeného oblouku.

Předpokládaná doba trvání akce 2 hodiny.

so 30. 9. | 14:00 | Husův sbor, Koněvova 665

Organizátorem této akce je město Turnov.

Fotoreport