TRUTNOV – PROHLÍDKA INTERIÉRŮ UFFA

Komentovaná prohlídka interiérů UFFa – Společenského centra Trutnovska za účasti ředitele Libora Kasíka. Součástí prohlídky bude i pohled do zázemí a pro veřejnost nepřístupných prostor.

SRAZ: so. 3. 10., 11:00, před hlavním vstupem do UFFa

Fotoreport