TRENČÍN – Zber vzduchoprachov

Bádateľ a architekt Adam Hudec počas bezbariérovej prechádzky ukáže účastníkom všetkých vekových kategórií, ako zbierať a analyzovať neviditeľné častice prachu z prostredia. Čo sú to vzduchoprachy a aký typ takýchto prachov sa nachádza vo vzduchu, ktorý dýchame? Na prechádzke a workshope budú návštevníci zbierať, analyzovať a zhmotňovať neviditeľné prachy zo vzduchu (vzduchoprachy). Účastníci dostanú sadu prachytačov, dizajnových nástrojov určených na zber vzduchoprachov, a všetci budú spoločne skúmať, aký druh prachu v ovzduší sa nachádza v okolí. Pešia vzdialenosť na workshope a prechádzke je približne 1 km a trasa je plánovaná ako bezbariérová.

ne 02.10. | 16:00 | 1.Mája 170 Trenčín