Trenčín – Vtedy a teraz

Vedúca Útvaru územného plánovania mesta Trenčín architektka Adriana Mlynčeková v prednáške predstaví urbanistický rozvoj mesta, porozpráva o zásadných vývojových momentoch, ktoré jeho rozvoj ovplyvnili. Adriana Mlynčeková sa venuje architektúre a urbanistickému rozvoju mesta po praktickej aj teoretickej stránke. Vo svojej dizertačnej práci sa venovala koncepcii rozvoja dopravných uzlov v Trenčíne. Hlavný architekt mesta Martin Beďatš ďalej na prednáške predstaví aktuálne architektonicko-urbanistické vízie a výzvy mesta. Martin Beďatš tiež inicioval projekt Trenčín si Ty. Prednášku doplní dvojica zo združenia Hlava 5, grafička, historička a teoretička architektúry Lucia Mlynčeková a architekt Alexander Topilin a spoločne predstavia históriu a súčasný pohľad na výtvarné umenie vo verejnom priestore mesta.

Zraz: št 1.10., 17:30, Galéria M. A. Bazovského, Palackého 27