TŘEBÍČ – ŽIVÉ ŽIDY DNES

Náročná obnova historicky nesmírně cenného židovského města, které bylo po válce ghettem sociálně slabých skupin, přivedla tuto část města až k zápisu na seznam Unesco. Jak ale dál, aby genius loci nezmizel a znovu bylo v klikatých uličkách plno a živo? Jak propojit ochranu památky s každodenním životem rezidentů? Historická procházka s výkladem architekta Lubora Herzána, doplněná o aktuální postřehy, jak se v Židech žije dnes.

SRAZ: so 3. 10., 14:00, bazilika sv. Prokopa

Fotoreport